avokado.org.pl

Mobbing w pracy

mobbing w pracy - jak realizować plany produkcyjne bez mobbingu

Azymut na wynik - jak współpracować bez mobbingu?

Mobbing w pracy jest najczęściej konsekwencją wysoko postawionych oczekiwań w stosunku do pracownika. Nierealne albo mało realne oczekiwania dotyczące wydajności, produktywności, czasów przezbrojeń są przyczyną napięć między ludźmi w firmie. W wyniku tego osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rezultaty, czyli menedżerowie, liderzy produkcyjni, wytwarzają presję i nieświadomie zachowują się w sposób, który w Kodeksie Pracy (KP) Dz.U.2023.1465  Art.  943  par. 2 został zdefiniowany jako mobbing w pracy.

Definicja mobbingu brzmi:
„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Do przykładowych działań mobbingowych zalicza się m.in.:

 • nieuzasadnione groźby utraty pracy,
 • bezzasadna krytyka,
 • uporczywe szukanie i wytykanie błędów,
 • komunikaty lekceważące, wyśmiewanie, agresywna komunikacja,
 • zlecanie prac szkodliwych, wydawanie absurdalnych poleceń i wiele innych.

Istnienie zjawiska mobbingu w organizacji doświadcza coraz więcej pracowników. Dane dot. dyskryminacji w pracy są alarmujące. Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” aż 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych padło ofiarą mobbingu.

Jakie konsekwencje niosą za sobą zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy? Są to w szczególności:

 • obniżenie wydajności pracy osoby mobbingowanej,
 • częste absencje w pracy osoby mobbingowanej,
 • popełnianie błędów w pracy przez osobę doświadczającą mobbingu,
 • częsta rotacja pracowników,
 • pogorszenie się atmosfery w pracy, co może mieć przełożenie na wszystkich pracowników, nie tylko osobę mobbingowaną,
 • pogorszenie się wizerunku pracodawcy.

Konsekwencje obecności mobbera w strukturach firmy mogą ponieść również bezpośrednio właściciele firm w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, a nawet karnej.

Jaką rolę w profilaktyce antymobbingowej odgrywa dział HR?

Działy HR odpowiadają za tworzenie stosownych narzędzi, procedur tworząc politykę antymobbingową.
W katalogu działań profilaktycznych mogą znaleźć się:

1. Działania profilaktyczne:

 • szkolenia,
 • ulotki informacyjne i komunikaty wewnętrzne,
 • pogadanki wyjaśniające czym jest mobbing w pracy i jak reagować, jeśli jest się świadkiem lub ofiarą takich zachowań.

2. Procedura skargowa:

 • sposób zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zachowań, które mogą być przejawem mobbingu w pracy.

Niezwykle ważnym aspektem w działaniach profilaktycznych są szkolenia, które mają na celu uświadomienie pracownikom, menadżerom sytuacji, kiedy do mobbingu dochodzi. 

W AVOKADO ZNAJDZIESZ ADEKWATNE SZKOLENIE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ. ELIMINUJ ZJAWISKA:

MOBBINGU W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH

MOBBINGU W ZEPSOŁACH HANDLOWYCH

MOBBINGU WŚRÓD LIDERÓW

Jak możemy Ci pomóc?

Przeanalizujemy Twój problem - Twoje potrzeby są naszymi wyzwaniami. Analiza zachowań mobbingowych pozwoli nam zrozumieć jakie są główne wyzwania szkoleniowe w organizacji.

Opowiemy o możliwych rozwiązaniach - przedstawimy Ci tematyczne rozwiązania szkoleniowe, dostosowane do Twoich potrzeb, umożliwiające eliminowanie i zapobieganie zachowaniom mobbingowym.

Zaproponujemy Ci powtórną konsultację - umówimy się na kolejne spotkanie, aby omówić konkretne propozycje, odpowiedzieć na Twoje pytania oraz ustalić plan działania.

Szkolenia antymobbingowe - Avokado zapewnieni Ci adekwatne szkolenie i wsparcie trenerskie w Twoich potrzebach, które wpiszą się w realizację polityki antymobbingowej w Twojej organizacji.

Nie czekaj!

Dołącz do firm, które dbają o efektywność i dobrą atmosferę w pracy, jednocześnie zabezpieczając organizację przed skutkami odpowiedzialności prawnej!

 

Zainteresowany/a?

Zainwestuj w kompetencje społeczne swoich pracowników. Możesz skorzystać z dwóch wariantów z serii Azymut wynik – jak realizować plany produkcyjne bez mobbingu.

WYBIERZ WARIANT NAJBARDZIEJ PASUJĄCY DO TWOICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB

Pobierz harmonogram warsztatów

Avokado coaching

Dowiedz się, jakimi szkoleniami możesz zapobiec negatywnym skutkom istnienia mobbingu w pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jak rozmawiać z klientem? Prosto z mostu!

Jeśli czytasz tego bloga, to zapewne jesteś sprzedawcą. Ja też. I pewnie, tak jak ja, masz mnóstwo takich momentów, kiedy klient zaskakuje cię podczas rozmowy. Dzieje się tak mimo, że się do niej przygotowujesz, zastanawiasz się nad tym, jak klient zareaguje na przygotowaną ofertę, jakie będzie miał pytania i wątpliwości.

Czytaj więcej »
Mobbing w pracy

Mobbing w pracy – jak mu przeciwdziałać?

1 na 5 badanych przez Pracuj.pl osób deklaruje, że w pracy doświadczył osobiście mobbingu. Kobiety wyraźnie częściej (24%) od mężczyzn (15%) przyznają, że spotkały się z taką sytuacją. Jednocześnie respondenci i respondentki w podobnej sytuacji deklarują, że byli świadkami mobbingu ich współpracowników (12% kobiet i 13% mężczyzn). Źródło: badanie Pracuj.pl, n=reprezentatywna

Czytaj więcej »
Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

79% pracujących Polaków badanych przez pracuj.pl deklaruje, że angażuje się w wykonywane zadania zawodowe. 37% przyznaje jednak, że w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach i stara się unikać dodatkowych zadań. Źródło: Pracu.pl „Praca w czasach zmian”, wrzesień 2022r, n=1790 Polaków posiadających pracę. Na rynek pracownika coraz gęściej wchodzą

Czytaj więcej »
Scroll to Top