avokado.org.pl

Mobbing w pracy

mobbing w pracy - jak realizować plany produkcyjne bez mobbingu

Azymut na wynik - jak współpracować bez mobbingu?

Mobbing w pracy jest najczęściej konsekwencją wysoko postawionych oczekiwań w stosunku do pracownika. Nierealne albo mało realne oczekiwania dotyczące wydajności, produktywności, czasów przezbrojeń są przyczyną napięć między ludźmi w firmie. W wyniku tego osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rezultaty, czyli menedżerowie, liderzy produkcyjni, wytwarzają presję i nieświadomie zachowują się w sposób, który w Kodeksie Pracy (KP) Dz.U.2023.1465  Art.  943  par. 2 został zdefiniowany jako mobbing w pracy.

Definicja mobbingu brzmi:
„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Do przykładowych działań mobbingowych zalicza się m.in.:

 • nieuzasadnione groźby utraty pracy,
 • bezzasadna krytyka,
 • uporczywe szukanie i wytykanie błędów,
 • komunikaty lekceważące, wyśmiewanie, agresywna komunikacja,
 • zlecanie prac szkodliwych, wydawanie absurdalnych poleceń i wiele innych.

Istnienie zjawiska mobbingu w organizacji doświadcza coraz więcej pracowników. Dane dot. dyskryminacji w pracy są alarmujące. Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” aż 46% pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych padło ofiarą mobbingu.

Jakie konsekwencje niosą za sobą zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy? Są to w szczególności:

 • obniżenie wydajności pracy osoby mobbingowanej,
 • częste absencje w pracy osoby mobbingowanej,
 • popełnianie błędów w pracy przez osobę doświadczającą mobbingu,
 • częsta rotacja pracowników,
 • pogorszenie się atmosfery w pracy, co może mieć przełożenie na wszystkich pracowników, nie tylko osobę mobbingowaną,
 • pogorszenie się wizerunku pracodawcy.

Konsekwencje obecności mobbera w strukturach firmy mogą ponieść również bezpośrednio właściciele firm w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, a nawet karnej.

Jaką rolę w profilaktyce antymobbingowej odgrywa dział HR?

Działy HR odpowiadają za tworzenie stosownych narzędzi, procedur tworząc politykę antymobbingową.
W katalogu działań profilaktycznych mogą znaleźć się:

1. Działania profilaktyczne:

 • szkolenia,
 • ulotki informacyjne i komunikaty wewnętrzne,
 • pogadanki wyjaśniające czym jest mobbing w pracy i jak reagować, jeśli jest się świadkiem lub ofiarą takich zachowań.

2. Procedura skargowa:

 • sposób zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zachowań, które mogą być przejawem mobbingu w pracy.

Niezwykle ważnym aspektem w działaniach profilaktycznych są szkolenia, które mają na celu uświadomienie pracownikom, menadżerom sytuacji, kiedy do mobbingu dochodzi. 

W AVOKADO ZNAJDZIESZ ADEKWATNE SZKOLENIE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ. ELIMINUJ ZJAWISKA:

MOBBINGU W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH

MOBBINGU W ZEPSOŁACH HANDLOWYCH

MOBBINGU WŚRÓD LIDERÓW

Jak możemy Ci pomóc?

Przeanalizujemy Twój problem - Twoje potrzeby są naszymi wyzwaniami. Analiza zachowań mobbingowych pozwoli nam zrozumieć jakie są główne wyzwania szkoleniowe w organizacji.

Opowiemy o możliwych rozwiązaniach - przedstawimy Ci tematyczne rozwiązania szkoleniowe, dostosowane do Twoich potrzeb, umożliwiające eliminowanie i zapobieganie zachowaniom mobbingowym.

Zaproponujemy Ci powtórną konsultację - umówimy się na kolejne spotkanie, aby omówić konkretne propozycje, odpowiedzieć na Twoje pytania oraz ustalić plan działania.

Szkolenia antymobbingowe - Avokado zapewnieni Ci adekwatne szkolenie i wsparcie trenerskie w Twoich potrzebach, które wpiszą się w realizację polityki antymobbingowej w Twojej organizacji.

Nie czekaj!

Dołącz do firm, które dbają o efektywność i dobrą atmosferę w pracy, jednocześnie zabezpieczając organizację przed skutkami odpowiedzialności prawnej!

 

Zainteresowany/a?

Zainwestuj w kompetencje społeczne swoich pracowników. Możesz skorzystać z dwóch wariantów z serii Azymut wynik – jak realizować plany produkcyjne bez mobbingu.

WYBIERZ WARIANT NAJBARDZIEJ PASUJĄCY DO TWOICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB

Pobierz harmonogram warsztatów

Avokado coaching

Dowiedz się, jakimi szkoleniami możesz zapobiec negatywnym skutkom istnienia mobbingu w pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy – jak mu przeciwdziałać?

1 na 5 badanych przez Pracuj.pl osób deklaruje, że w pracy doświadczył osobiście mobbingu. Kobiety wyraźnie częściej (24%) od mężczyzn (15%) przyznają, że spotkały się z taką sytuacją. Jednocześnie respondenci i respondentki w podobnej sytuacji deklarują, że byli świadkami mobbingu ich współpracowników (12% kobiet i 13% mężczyzn). Źródło: badanie Pracuj.pl, n=reprezentatywna

Czytaj więcej »
Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

79% pracujących Polaków badanych przez pracuj.pl deklaruje, że angażuje się w wykonywane zadania zawodowe. 37% przyznaje jednak, że w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach i stara się unikać dodatkowych zadań. Źródło: Pracu.pl „Praca w czasach zmian”, wrzesień 2022r, n=1790 Polaków posiadających pracę. Na rynek pracownika coraz gęściej wchodzą

Czytaj więcej »
Outdoor Teambuilding, czyli o tym, czego wg analizy transakcyjnej potrzebujemy, żeby wrócić z onlajnów do firmy.

Outdoor Teambuilding, czyli o tym, czego wg analizy transakcyjnej potrzebujemy, żeby wrócić z onlajnów do firmy.

„Nie chcę wracać do firmy…”, „Przyzwyczaiłem się do pracy z domu…”, „Na dojazdy tracę czas i pieniądze…”, „Wreszcie wykorzystuję życie na to, co jest dla mnie ważne…”. To zdania, które pojawiają się często w rozmowach z uczestnikami szkoleń: pracownikami średnich i dużych firm. Podobnie myśli też część kierowników. Z drugiej strony

Czytaj więcej »
Scroll to Top