avokado.org.pl

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Polityka prywatności ma na celu przedstawieniu Państwu, ze przede wszystkim dbamy
 o Was. Szanując Państwa prawo do prywatności, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Chcemy zachęcić Państwa do zapoznania się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

NEW PLAYERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Pogodna 2, 62-081 Baranowo,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000500765, NIP 6832083494, nr REGON 123060544, kapitał
zakładowy 20000,00 zł, zwana dalej New Players.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Realizując nasze założenia biznesowe, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celu wysyłania zamówionego przez Państwa newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • w celu prowadzenia formularza kontaktowego na stronie www.newplayers.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu badania satysfakcji klientów, np. poprzez wykorzystanie ankiet), podwyższenia jakości ofertowanych przez New Players usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w celu prowadzenia mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, LinkedIN (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);

 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). New Players korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, New Players uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

New Players, prowadząc rekrutację oraz zatrudniając pracowników, przetwarza dane osobowe w celach:

 • w celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami ( art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO);

 • w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

Podstawa przetwarzania:

Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

New Players jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas:

 • umowy z kontrahentami przez czas określony umową, niezbędny do wykonania przez New Players zobowiązań wymagających przetwarzanie danych;

 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego);

 • prowadzenia marketingu do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez New Players informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń;

 • rekrutacji do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok;

 • zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat. 10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 r.
  W przypadku pozostałych pracowników, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat;

 • udzielonej zgody na działania marketingowe do czasu jej wycofania;

 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VIII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W związku z prowadzoną działalnością New Players będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z New Players;

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym
  z New Players w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;

 • w przypadku kandydatów do pracy również internetowym portalom rekrutacyjnym.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

hostingodawca

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?


Napisz na adres e-mail:
biuro@newplayers.pl

Dziękujemy za uwagę,

zespół 

New Players

Scroll to Top