avokado.org.pl

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym znajdującym się w domenie http://avokado.org.pl (zwanej dalej: „Serwisem” ). Naszym celem jest zapewnienie każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis,
iż ochrona prywatności jest dla nas istotna i przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującym prawem.

Chcemy zachęcić Państwa do zapoznania się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

NEW PLAYERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Pogodna 2, 62-081 Baranowo,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000500765, NIP 6832083494, nr REGON 123060544, kapitał
zakładowy 20000,00 zł, zwana dalej New Players.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
adres email, NIP), ich adres IP czy inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych
technologii i rejestrowane są w logach, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu
w Serwisie) przetwarzamy w następujących celach biznesowych:

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług związanych
  z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wysyłania zamówionego przez Państwa newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu prowadzenia formularza kontaktowego na stronie www.newplayers.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów, np. poprzez wykorzystanie ankiet), podwyższenia jakości ofertowanych przez New Players usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu prowadzenia mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram, LinkedIN (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). New Players korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, New Players uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

New Players, prowadząc rekrutację oraz zatrudniając pracowników, przetwarza dane osobowe w celach:

 • w celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami ( art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

Podstawa przetwarzania:

Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

New Players jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas:

 • umowy z kontrahentami przez czas określony umową, niezbędny do wykonania przez New Players zobowiązań wymagających przetwarzanie danych;

 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego);

 • prowadzenia marketingu do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez New Players informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń;

 • rekrutacji do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok;

 • zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat. 10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 r.
  W przypadku pozostałych pracowników, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat;

 • udzielonej zgody na działania marketingowe do czasu jej wycofania;

 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VIII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W związku z prowadzoną działalnością New Players będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z New Players;

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym
  z New Players w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;

 • w przypadku kandydatów do pracy również internetowym portalom rekrutacyjnym.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

hostingodawca

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu

Administrator niniejszego Serwsu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację polityki prywatności, polityki cookies wg obowiązującego prawa przez admninistratorów innych stron, do których Użytkownik może zostać przeniesiony poprzez nakliknięcie linków umieszczonych w Serwisie.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?


Napisz na adres e-mail:
biuro@newplayers.pl

Dziękujemy za uwagę,

zespół 

New Players

Scroll to Top