avokado.org.pl

diagnoza Extended DISC

Jesteśmy partnerem
Extended Tools Polska.

Przeprowadzamy analizy Extended DISC.

Partner Extended DISC

Czym jest analiza Extended DISC?

Extended DISC to narzędzie do profesjonalnej diagnozy pojedynczych osób, zespołów i całych organizacji. Narzędzie można wykorzystać do analizy talentów, poznania czynników motywujących, stylów komunikacji, odkrywania potencjału całego zespołu. Analiza Extended DISC dostarcza przejrzystych raportów, które powstają automatycznie na bazie wypełnionego kwestionariusza on-line. Analizy Behawioralne Extended DISC często wykorzystywane są w rekrutacji, programach rozwojowych i budowaniu ścieżek karier.

Analiza Extended Disc opisuje między innymi:

Naturalny styl zachowania i komunikacji.

Sposób podejmowania decyzji.

Mocne strony.

Co motywuje, a co demotywuje.

Wskazuje potencjalne obszary pracy nad sobą.

Matryca Analiza Extended DISC

Analiza indywidualna

Analiza Indywidualna Extended DISC dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania respondenta, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Wybrane raporty indywidualne:

Mój potencjał i talenty.

Mój styl zarządzania.

Ja i stres.

Ja i sprzedaż.

Analiza zespołu

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Wybrane raporty indywidualne:

Analiza zespołu.

Analiza pary.

Analizy porównawcze.

Interesuje Cię analiza?

Scroll to Top