avokado.org.pl

szkolenia dla pracowników

Zdobywanie nowych umiejętności i zmiana nawyków
może stać się fajną przygodą.

Realizowane tematy:

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych Klientów. Tematy i program zawsze opracowujemy pod indywidualne potrzeby Klienta.

Oswoić żyrafę, poskromić szakala – jak komunikować się w duchu NVC (porozumienia bez przemocy)?

Temperament – piętno czy łaska? – poznaj swoją siłę, rozwijaj słabości.

Zarządzanie aktywnością w czasie.

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Kreatywność i myślenie wizualne.

Zarządzanie zmianą.

Siła automotywacji.

Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne.

Wszystkie tematy realizujemy również online.

Avokado realizowane tematy szkoleń

Realizowane tematy:

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych Klientów. Tematy i program zawsze opracowujemy pod indywidualne potrzeby Klienta.

Oswoić żyrafę, poskromić szakala – jak komunikować się w duchu NVC (porozumienia bez przemocy)?

Temperament – piętno czy łaska? – poznaj swoją siłę, rozwijaj słabości.

Zarządzanie aktywnością w czasie.

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Kreatywność i myślenie wizualne.

Zarządzanie zmianą.

Siła automotywacji.

Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne.

Wszystkie tematy realizujemy również online.

Avokado realizowane tematy szkoleń

Interesuje Cię szkolenie?

Scroll to Top