avokado.org.pl

START

Sigma GameLearning
to metoda skutecznej zmiany postaw pracowników.

Rozłożona w czasie
i precyzyjnie
koncentrująca się
na celu.

Utrzymuje zaangażowanie
w procesie uczenia się
i wdrażania nowych umiejętności.

sigma game learning

podobnie jak Six Sigma
to metoda nieustannego doskonalenia.

Uczy liderów empatycznego zarządzania.

Zachęca do wytrwałości
i wychodzenia poza utarte schematy.

Wprowadza do procesu uczenia się nowy wymiar – grywalizację.

Interesuje Cię ta metoda?

START

Sigma Game Learning
to metoda skutecznej zmiany postaw pracowników.

Rozłożona w czasie
i precyzyjnie koncentrująca się
na celu.

Utrzymuje zaangażowanie
w procesie uczenia się
i wdrażania nowych umiejętności.

Zachęca do wytrwałości
i wychodzenia poza utarte schematy.

Uczy liderów empatycznego zarządzania.

sigma game learning

podobnie jak Six Sigma to metoda nieustannego doskonalenia.

Wprowadza do procesu uczenia się nowy wymiar – grywalizację.

Interesuje Cię ta metoda?

Etapy Sigma GameLearning:

KALIBRACJA

Wybór kompetencji – przed każdym działaniem wspólnie z Klientem określamy kluczowe kompetencje, które będziemy rozwijać u pracowników. Kompetencje te wynikają bezpośrednio z analizy problemu, z jakim zgłaszają się do nas Klienci.

Wybór wskaźników

- kompetencje zamieniamy na mierzalne wskaźniki, tak, by było możliwe ich porównanie po realizacji działań rozwojowych.

AKCJA

Wybór formy działań doradczo-rozwojowych – w zależności od potrzeby oraz możliwości Klienta, dopasowujemy najbardziej skuteczne metody pracy:

SYMULACJA

Opracowaliśmy nową formę szkoleń praktycznych, która polega na trenowaniu kluczowych kompetencji związanych z zarządzaniem. To pójście o krok dalej, niż trening jednej, wybranej umiejętności. To zanurzenie się w sytuacjach, które występują w firmie i samodzielne decydowanie o tym, jakich technik i narzędzi menedżerskich użyć, by być skutecznym i realizować cele.

Ten etap realizujemy poprzez następujące gry i symulatory:

CERTYFIKACJA

Uczestnicy biorący udział w projekcie Sigma Game Learning sami decydują, jaki rodzaj certyfikatu otrzymają na zakończenie. Od ich motywacji i zaangażowania w realizację poszczególnych etapów i zadań zależy czy zdobędą certyfikat: 

Lidera Spiżowego >>>

(za zdobycie do 50 punktów)

Lidera Stalowego >>>

(za zdobycie od 51 do 80 punktów)

Lidera Tytanowego >>>

(za zdobycie od 81 do 100 punktów).

Interesuje Cię ta metoda?

Scroll to Top