avokado.org.pl

szkolenia dla menedżerów

Dobry menedżer to najlepszy „system motywacyjny”
dla pracownika.

Dobry menedżer
to najlepszy
„system motywacyjny”
dla pracownika.

Realizowane tematy:

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych Klientów. Tematy i program zawsze opracowujemy pod indywidualne potrzeby Klienta.

Wystarczająco dobry lider: jak dbać o trzy obszary zarządzania: wynik, rozwój i zespołowość.

Podstawowe zadania menedżerskie: zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań.

Komunikacja budująca autorytet.

Od instruktażu po delegowanie uprawnień – style zarządzania pracownikami.

Motywowanie i angażowanie pracowników.

Budowanie współpracującego zespołu.

Planowanie i organizowanie pracy w zespole.

Prowadzenie skutecznych zebrań.

Rola menedżera w procesie wdrażania zmiany.

Wszystkie tematy realizujemy również online.

Avokado realizowane tematy szkoleń

Realizowane tematy:

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych Klientów. Tematy i program zawsze opracowujemy pod indywidualne potrzeby Klienta.

Wystarczająco dobry lider: jak dbać o trzy obszary zarządzania: wynik, rozwój i zespołowość.

Podstawowe zadania menedżerskie: zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań.

Komunikacja budująca autorytet.

Od instruktażu po delegowanie uprawnień – style zarządzania pracownikami.

Motywowanie i angażowanie pracowników.

Budowanie współpracującego zespołu.

Planowanie i organizowanie pracy w zespole.

Prowadzenie skutecznych zebrań.

Rola menedżera w procesie wdrażania zmiany.

Wszystkie tematy realizujemy również online.

Avokado realizowane tematy szkoleń

Interesuje Cię szkolenie?

Scroll to Top