avokado.org.pl

Avokado baner główny

Pomagamy liderom produkcji w osiąganiu kluczowych wskaźników.

Wskaźnik rosnący

Zadowolenie pracowników

Realizacje zgodne z zamówieniem

Wdrażanie optymalizacji zgłaszanych przez operatorów

Satysfakcja klienta

Samodzielne decyzje

Wypadki na produkcji

Nieplanowane przestoje

Reklamacje

Konflikty

Fluktuacja pracowników

Wskaźnik malejący

Jeżeli nie jesteś zadowolony
z któregoś ze wskaźników
i chcesz go zmienić

Pracowaliśmy dla

kompania piwowarska logo
Avokado wykrzyknik

Jako jedyni pracujemy
unikatową metodą

Nasi klienci osiągają wyniki:

Wzrost
satysfakcji
pracowników
o

34

Zmniejszona
fluktuacja
pracowników
na kluczowych
stanowiskach
o

16

Spadek
wskaźnika
absencji
jednodniowej
o

1_5

Spadek
wskaźnika
reklamacji
o

8

Spadek
wskaźnika
krótkoterminowych
absencji
(Bradforda)
o

2
Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Samodzielność
w podejmowaniu decyzji

szkolenie nowych pracowników

Wdrażanie nowych pracowników

Wdrażanie wartości
w firmie

Wskaźnik krótkich nieobecności w pracy

Wskaźnik krótkich nieobecności

Ostatnio na blogu

mobbing w pracy - jak realizować plany produkcyjne bez mobbingu

Mobbing w pracy

Azymut na wynik – jak współpracować bez mobbingu? Mobbing w pracy jest najczęściej konsekwencją wysoko postawionych oczekiwań w stosunku do pracownika. Nierealne albo mało realne oczekiwania dotyczące wydajności, produktywności, czasów przezbrojeń są przyczyną napięć między ludźmi w firmie. W wyniku tego osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rezultaty, czyli menedżerowie, liderzy produkcyjni, wytwarzają presję i nieświadomie zachowują się

Czytaj więcej »
Mobbing w pracy

Mobbing w pracy – jak mu przeciwdziałać?

1 na 5 badanych przez Pracuj.pl osób deklaruje, że w pracy doświadczył osobiście mobbingu. Kobiety wyraźnie częściej (24%) od mężczyzn (15%) przyznają, że spotkały się z taką sytuacją. Jednocześnie respondenci i respondentki w podobnej sytuacji deklarują, że byli świadkami mobbingu ich współpracowników (12% kobiet i 13% mężczyzn). Źródło: badanie Pracuj.pl, n=reprezentatywna grupa 1790 pracujących Polaków, październik

Czytaj więcej »
Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

Cicha rezygnacja a zaangażowanie w pracę – dylemat GenZ.

79% pracujących Polaków badanych przez pracuj.pl deklaruje, że angażuje się w wykonywane zadania zawodowe. 37% przyznaje jednak, że w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach i stara się unikać dodatkowych zadań. Źródło: Pracu.pl „Praca w czasach zmian”, wrzesień 2022r, n=1790 Polaków posiadających pracę. Na rynek pracownika coraz gęściej wchodzą młodzi ludzie z pokolenia Z,

Czytaj więcej »
Scroll to Top