avokado.org.pl

Zarządzanie zmianą – jak wdrażać zmiany w firmie?

Pracujemy na rynku szkoleniowym od 20 lat, a ostatnio, zamiast szkoleń, realizujemy dla naszych klientów inne działania. Nazywamy je INTERWENCJAMI, czyli potrzebą różnego rodzaju wsparcia organizacji w zakresie jej funkcjonowania. Zauważyliśmy, że skuteczne wdrożenie zmian to temat przewodni większości firm – w bardzo różnej skali: od mikro (np: zmianą zachować pracownika) do makro (zmianą całego procesu obsługi klienta). Wiedząc, że skuteczne wdrażanie zmian to nie etap informowania o zmianach, lecz przede wszystkim monitorowanie jej przebiegu w jednostce czasu (miesiącach a nawet latach), zastanawialiśmy się, jak wesprzeć naszych klientów w tym krytycznym momencie i wprowadzić skuteczne zarządzanie zmianą.

Biorąc pod uwagę czysto behawioralny aspekt procesu wdrażania zmian, czyli tworzenia nowego nawyku, ważne jest, żeby:

  • reagować na zachowania, które są pożądane – wzmacniać je,
  • reagować na zachowania, które są niepożądane – wygaszać je.

Tylko wówczas możemy mieć pewność, że zmiana z poziomu wiedzy jak ją realizować, przejdzie na poziom obserwowalnych zachowań, a więc będzie funkcjonować w praktyce.

Mechanizm prosty, ale w rzeczywistości firmowej trudny do zrealizowania, ponieważ wymaga od osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrażanie zmian spełnienia warunku, który już na samym początku jest mało realny: bycia w każdym obszarze, gdzie zmiana jest wdrażana i reagowanie na przejawy zachowań pożądanych lub niepożądanych u każdego z pracowników.

Pomyśleliśmy sobie: a gdyby ten mechanizm odwrócić? To znaczy nie zastanawiać się, co zrobić, by osoba odpowiedzialna za zarządzanie zmianą była bardziej aktywna, ale by WSZYSCY PRACOWNICY DOŚWIADCZAJĄCY WDROŻENIA ZMIANY STALI SIĘ ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNI I JĄ NA BIEŻĄCO MONITOROWALI? Narzędzia, które uruchomiły by taki mechanizm nie musieliśmy wymyślać – wykorzystaliśmy odpowiednie narzędzie – gra szkoleniowa POZYTYWNIE ZAKRĘCENI, dzięki której zarządzanie zmianą będzie efektywniejsze. 

Gra szkoleniowa a skuteczne wdrożenie zmian.

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI to gra motywacyjna, która nawiązuje do teorii transakcyjnej. Eric Berne, twórca teorii skutecznego porozumiewania się ludzi, stwierdził, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba znaków rozpoznania. Znakiem rozpoznania nazywamy każdy rodzaj sygnału wysyłanego przez człowieka, dającego znak drugiej osobie, że ją widzi (spojrzenie, uśmiech, uścisk ręki, słowa itd). W standardowych rozgrywkach gra POZYTYWNIE ZAKRĘCENI zachęca pracowników do wzmacniania, nagradzania takich zachowań współpracowników, które zwiększają motywację, wpływają na dobrą atmosferę pracy, budują otwartość i szacunek do siebie nawzajem. Szkolenie dla pracowników w których używana jest gra szkoleniowa są dużo bardziej efektywne w skutecznym wdrażaniu zmian.

Jak łatwo się domyślić, w sytuacjach, kiedy wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad skutecznym wdrażaniem zmiany, organizujemy rozgrywki POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH w kluczowym dla powodzenia zmiany okresie – tuż po wspólnym z pracownikami zdefiniowaniu zakresu zmiany oraz poinformowaniu o jej wprowadzeniu. Pracownicy uważni na siebie oraz innych, nagradzają się kolorowymi żetonami w każdej sytuacji, kiedy zachowują się zgodnie z założeniami zmiany. Element fabuły nawiązującej do starożytnej Grecji oraz możliwość rywalizacji o tytuł Motivusa i Energusa, ta gra szkoleniowa świetnie dodaje rozgrywkom energii i dobrej atmosfery. Warto rozważyć szkolenie dla pracowników aby zarządzanie zmianą było bardziej skuteczne.

Skuteczne wdrożenie zmian – na podstawie interwencji prowadzonej dla klienta z branży produkcyjnej (dział sprzedaży):

Poinformowanie pracowników o przyczynach zmiany (informacje zwrotne od klientów, informacje zebrane podczas wywiadów indywidualnych z pracownikami działu sprzedaży).

Wspólne z pracownikami określenie zakresu zmiany (wybranie zmian możliwych do realizacji i zaakceptowanych przez pracowników).

Skuteczne wdrożenie zmian wraz z rozgrywkami – POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – Innowacyjna gra motywacyjna

Dowiedz się więcej na Linkedin!

Scroll to Top